Address

Max Planck Institute for Astronomy

Olga Zakhozhay

Königstuhl 17

69117 Heidelberg

Olga Zakhozhay

Woman silhouette
Olga Zakhozhay

Group: Star formation

Phone: (+49|0) 6221 528-292
Room: 234 A
 
loading content
Go to Editor View